سنسور باد

Untitled-13 سنسور سرعت و جهت باد
این سنسور جهت اندازه گیــری سرعت و جهــت وزش باد بـه کار می رود.مجهز به المان گرم کننده برای مناطق سـرد سیربــوده و از مقاومت بالایی در برابر عوامل محیطی برخوردار است.این محصول وارداتی بوده و ساخت کشور آلمان می باشد.
سرعت باد جهت باد
بازه اندازه گیری: 0تا 60 متر بر ثانیه 0تا 360 درجه
آستانه حرکت: 2/0 متر بر ثانیه 2/0 متر بر ثانیه
خروجی: 0تا 20 میلی آمپر 0تا 20 میلی آمپر
ولتاژ کاری: 24 ولت مستقیم 24 ولت مستقیم
دمای کاری: 40- تا 80- درجه سانتی گراد40- تا 80- درجه سانتی گراد