سنسور سرعت باد

سنسور سرعت باد
سنسور سرعت باد برای اندازه گیری سرعت باد استفاده میشود.
سنسور سرعت باد مجهز به هیتر برای مناطق سردسیری است و در برابر عوامل محیطی مقاومت بالایی دارد.

کاربردها:
ایستگاههای هواشناسی
نیروگاههای بادی
کاربردهای صنعتی
کاربردهای دریایی و شناورها

Slide 1
Slide 2
بازه اندازه گیری:0.7 تا 60m/s
دقت:0.3m/s در<10m/s
0.9m/s در 60 m/s
خروجی:4 تا 20ma
ولتاژ کاری:24 ولت مستقیم
وضوح:0.1m/s>