سنسور باران سنج

سنسور باران سنج
سنسور باران سنج برای اندازه گیری میزان بارندگی به روش Tip­ping Bucket طراحی شده و در دو نوع بدون هیترو هیتردار (برای مناطق سردسیــر) موجود است.نوع هیتر دار دارای کنترلر دما بوده که طبق بازه دمایــــی تعریف شده هیتر را کنترل می نماید.این سنسور قابلیت آنلاین ســازی و ذخیره اطلاعات با استفاده از دیتالاگر DG60 و ارســال مقادیر به ســرور مرکزی و یا از طریق پیام کوتاه به تلفن همراه را دارد. جنس سنســـور از آلومینیـوم آلیاژی مخصوص بوده و با استفــاده از فرایند هـــای خــاص شیمیایی، مقاومت سنسـور در فضای بـاز مورد استفاده افزایش یافته است. این سنسور تماماً مطابق با استانـداردWMO ساخته شده است. با اعمــال جدول کالیبراسیون روی دیتالاگر خطای سنسور در شدت های بالا جبران سازی می شود. در صورت درخواست این سنسور با گواهی کالیبراسیــون موسسه تحقیقات آب قابل ارائه می باشد.
Slide 1
Slide 2
مشخصات:
سایز اوریفیس: 200 سانتی متر مربع
حساسیت سنسور: 0.1 میلی متر
خطای اندازه گیری: حداکثر 5% معادل 0.1 میلی متر
شدت اندازه گیری: بین 0 تا 10 میلی متر در دقیقه
ولتاژ تغذیه هیتر: 220 ولت متناوب